Søk


Velg språkTeknisk dokumentasjon for maskinell tilgang til Enhetsregisteret

Sist oppdatert: 3. juni 2022.

Hvis du skal hente ut data fra Enhetsregisterets database, må du utvikle en kode som kan gjøre spørringer mot våre web services.

Basisdata - mini
Kontaktdata
Navnesøk
Særlige opplysninger
Tilknyttet register
Opplysninger fra Frivillighetsregisteret
Basisdata
Roller
Prokura og signatur
Konsern
Flere bedrifter/virksomheter
En bedrift/virksomhet
Oppdateringer fra Enhetsregisteret
Rolleoversikt
Bestillingsløsning
Historiske grunndata