Søk


Velg språkData om signatur og prokura for virksomheter

Sist oppdatert: 2. april 2020.

Offentlige myndigheter og virksomheter med konsesjon til å drive kredittopplysningsvirksomhet kan gjøre maskinelle søk på hvem som har signatur og prokura.