Maskinlesbare data fra Enhetsregisteret

Sist oppdatert: 15. november 2018 .

Vi tilbyr online tilgang til data fra Enhetsregisteret distribuert gjennom web services og APIer.

Ved hjelp av organisasjonsnummer eller fødselsnummer kan du søke direkte i databasen til Enhetsregisteret via egne systemer. Dataene er myndighetskontrollerte og leveres på XML-format. Løsningen kan tilpasses ulike systemer og behov da dataene er inndelt i ulike grupper.