Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Abonnement på kunngjøringer i xml-format

Sist oppdatert: 13. juli 2021.

Du kan abonnere på kunngjøringer av daglige registreringer.

Du får kunngjøringer fra Foretaksregisteret, Konkursregisteret, Regnskapsregisteret, Partiregisteret og Stiftelsestilsynet. Disse kunngjøringene er tilgjengelig i xml-format. Løsningen er bygd opp slik at du selv bestemmer hvilke kunngjøringstyper du ønsker å abonnere på.

Ønsker du for eksempel å bygge opp en database med de samme kunngjøringstekster som inngår i kunngjøringsløsningen, kan du abonnere på dette.

 

Bestilling

For å tegne abonnement må du krysse av i abonnementsoversikten hvilke kunngjøringstyper som skal inngå i abonnementet. Abonnementsoversikten finner du under «Avtaler» sammen med Standardavtalen som må fylles ut og sendes inn. Når vi mottar avtale i utfylt/signert stand starter leveringen.

Priser og vilkår

Prisen på abonnementet avhenger av antall kunngjøringstyper du abonnerer på. Dette går frem av abonnementsoversikten.

Abonnementsoversikten inngår som vedlegg til avtalen som tegnes mellom Brønnøysundregistrene og abonnenten.

Avtaler
  • Vilkår for abonnement på kunngjøringer reguleres av standard avtale.
  • Du må signere og sende inn både standardavtale og Vedlegg 1 Abonnementsoversikt for å få tilgang til tjenesten
  • Du kan sende avtalene til oss enten via e-post eller post.

Standardavtale kunngjøringer (PDF)

Vedlegg 1 Abonnementsoversikt (PDF)

Teknisk beskrivelse
  • Det leveres en zippet fil som inneholder en fil per kunngjøring for hver kunngjøringstype det abonneres på. Blir det kunngjort ti nye foretak i Foretaksregisteret en dag, vil vi levere ti filer av typen ”Nyregistrering” (NYFR).
  • Levering foregår ved at det opprettes en sftp-konto for deg.

Ønsker du teknisk beskrivelse av hvordan filene er bygd opp, kan vi sende deg XSD-filer og XML-som viser dette.