Søk


Velg språkRoller i virksomheten

Sist oppdatert: 27. september 2021.

Dette er et åpent API med rolleopplysninger fra Enhets- og Foretaksregisteret.

Du må gjøre oppslag på et organisasjonsnummer for å hente alle roller for den aktuelle virksomheten. For rolleinnehaver avgir vi opplysning om navn og fødselsdato. Oversikten viser alle rollene samlet, uavhengig av om de er privatpersoner eller virksomheter.