Søk


Velg språkAPI

Sist oppdatert: 30. september 2016.

Registeret for offentlig støtte tilbyr et REST-API for programmatisk uthenting av og søk i åpne data. Operasjoner som støtter flere formater leverer resultat basert på «Accept»- headeren i HTTP forespørselen.

 

Tilgjengelige operasjoner

 

Søk i støttetildelinger

BeskrivelseHenter ut et utvalg støttetildelinger som samsvarer med oppgitte søkekriterier
URLhttps://data.brreg.no/rofs/od/rofs/stottetildeling/search
HTTP-metode GET
Støttede formater• JSON
• XML
URL-parametre
Request-parametreLanguage - kode for ønsket språk
mottakerOrgnr - helt eller delvis organisasjonsnummer for støttemottaker (valgfritt)
ordningNavn - helt eller delvis navn på støtteordning (valgfritt)
fylkesnr (valgfritt)
fraDato - tildelt fra og med (format åååå-mm-dd) (valgfritt)
tilDato - tildelt til og med (format åååå-mm-dd) (valgfritt)
giverOrgnr - helt eller delvis organisasjonsnummer for støttegiver (valgfritt)
instrument - hel eller delvis beskrivelse av støtteinstrument (valgfritt)
formaal - hel eller delvis beskrivelse av formål (valgfritt)
naering - (valgfritt)
Eksemplerhttps://data.brreg.no/rofs/od/rofs/stottetildeling/search?language=nob&mottakerOrgnr=987&fraDato=2016-11-20
Alle tildelinger fra og med 20. November 2016 hvor støttemottakers organisasjonsnummer inneholder 987, på norsk bokmål.

https://data.brreg.no/rofs/od/rofs/stottetildeling/search?language=nob&fraDato=2016-07-30&tilDato=2017-12-01
Alle tildelinger fra og med 30. juli 2016 til og med 1. desember 2017, på norsk bokmål.

https://data.brreg.no/rofs/od/rofs/stottetildeling/search?language=nob
Alle tildelinger på norsk bokmål.
Mulige statuskoder for HTTP-respons• 200 - OK
• 400 - Bad Request (feil i utforming av forespørsel, for eksempel manglende språk)
• 404 - Not Found
• 500 - Intern serverfeil (en feil oppsto på serveren under behandling av forespørselen)

 

Hent alle støttetildelinger

Beskrivelse Henter ut samtlige registrerte støttetildelinger som ikke er markert som utgått.
URLhttps://data.brreg.no/rofs/od/rofs/stottetildeling/{lang}
HTTP-metodeGET
Støttede formater• JSON
• XML
URL-parametre• {lang} - kode for ønsket språk
Request-parametre
Mulige statuskoder for HTTP-respons• 200 - OK
• 400 - Bad Request (feil i utforming av forespørsel, for eksempel manglende språk)
• 404 - Not Found
• 500 - Intern serverfeil (en feil oppsto på serveren under behandling av forespørselen)

 

Hent spesifikk støttetildeling

BeskrivelseHenter ut en enkelt støttetildeling med spesifisert id.
URLhttps://data.brreg.no/rofs/od/rofs/stottetildeling/{id}/{lang}
HTTP-metodeGET
Støttede formater• JSON
• XML
URL-parametre• {id} - id for ønsket støttetildeling
• {lang} - kode for ønsket språk
Request-parametre
Mulige statuskoder for HTTP-respons• 200 - OK
• 400 - Bad Request (feil i utforming av forespørsel, for eksempel manglende id/språk)
• 404 - Not Found
• 500 - Intern serverfeil (en feil oppsto på serveren under behandling av forespørselen)