Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Statistikk frå Kommunalt rapporteringsregister

Sist oppdatert: 2. desember 2019 .

Ved innmelding av nye rapporteringsplikter til Kommunalt rapporteringsregister gir etatane eit estimat over tidsforbruket ved forarbeidet og utfyllinga av skjema. Ut frå dette, kombinert med tal på innsendingar per år, kan Kommunalt rapporteringsregister vurdere det totale belastningsnivået for kommunesektoren.

 

Talet på rapporteringsplikter for kommunesektoren – registrert i Kommunalt rapporteringsregister.
Prosentvis fordeling av totale innrapporteringar fordelt på elektronisk og papir.
Estimert tidsbruk for kommunesektoren i Noreg.
Årsak til endringar frå føregåande år i estimert tidsbruk.