Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Statistikk frå Oppgåveregisteret

Sist oppdatert: 3. juni 2019 .

Oppgåveregisteret inneheld ei oppdatert oversikt over rapporteringspliktene til næringslivet, og viser høve til samordning og forenkling.

Her finn du statistikk som viser tal på skjema totalt, grad av digitalisering både totalt og i den enkelte etaten, og belastningsestimat samla og fordelt på etat, og årsak til endring i belastninga. Grafane viser status ved utgangen av året, bortsett frå den siste søyla,  som viser status per dato.

 

 

Totalt tal på skjema registrert i Oppgåveregisteret

 

 

Digitalisering – Del elektronisk innrapportering i Noreg

For å sjå digitaliseringsdelen i ein etat, vel ønskt etat frå nedtrekksmenyen under

 

 

Tidsbruk i næringslivet ved innrapportering til staten, gitt opp i tal på årsverk