Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Statistikk frå Konkursregisteret

Sist oppdatert: 2. september 2020 .

Konkursregisteret inneheld opplysningar om konkursbu og tvangsavviklingsbu.

Konkursstatistikk 2018 – 2020

På grunn av koronasituasjonen kan ikkje konkursstatistikken nødvendigvis samanliknast med tidlegare periodar. Fleire offentlege instansar har innført tiltak på grunn av koronasituasjonen som påverkar talet på konkursopningar. Domstolane har redusert drift og Skatteetaten gjennomfører færre konkurskrav. Statistikken bør tolkast i lys av dette.

Klikk her for interaktiv visualisering i Tableau.

Bilde av statistikk for januar-juni 2020
Graf som viser utvikling konkurser

Om du ønsker meir statistikk frå Konkursregisteret, finn du det her

Du kan sjølv laste ned statistikk i Excel-format. Du vel korleis du sorterer, og du har moglegheit til å lage din eigen statistikk ut frå kriteria

  • tal på konkursar
  • tal på tvangsavviklingar
  • fylke
  • periode

Statistikk frå Konkursregisteret

Konkursopningar og tvangsavviklingar 2020 (Excel)

Konkursopningar og tvangsavviklingar 2019 (Excel)

Konkursopningar og tvangsavviklingar 2018 (Excel)

Konkursopningar og tvangsavviklingar 2017 (Excel)

Konkursopningar og tvangsavviklingar 2016 (Excel)