Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Bedrifts- og føretaksstatistikk

Sist oppdatert: 2. januar 2020 .

Einings- og Føretaksregisteret har ansvaret for registrering av alle norske og utanlandske einingar og føretak som driv verksemd i Noreg.

Her finn du statistikk som viser nyregistreringar og bestand i Einings- og Føretaksregisteret.

Om du ønsker fullstendig statistikk, finn du det her

Du kan sjølv laste ned statistikk frå Einings- og Føretaksregisteret i Excel-format. Du vel korleis du sorterer, og du har høve til å lage din egen statistikk ut frå kriteria

  • tal
  • organisasjonsform
  • fylke
  • kommune
  • periode

Nyregistreringar i Føretaksregisteret

Nyregistrerte føretak 2019 (Excel)

Nyregistrerte føretak 2018 (Excel)

Nyregistrerte føretak 2017 (Excel)

Nyregistrerte føretak 2016 (Excel)

Nyregistrerte føretak 2015 (Excel)

Nyregistrerte føretak 2014 (Excel)

Nyregistrerte føretak 2013 (Excel)

Slettingar i Føretaksregisteret

Sletta føretak 2019 (Excel)

Sletta føretak 2018 (Excel)

Sletta føretak 2017 (Excel)

Sletta føretak 2016 (Excel)

Sletta føretak 2015 (Excel)

Sletta føretak 2014 (Excel)

Sletta føretak 2013 (Excel)

Nyregistreringar i Einingsregisteret

Nyregistrerte einingar 2019 (Excel)

Nyregistrerte einingar 2018 (Excel)

Nyregistrerte einingar 2017 (Excel)

Nyregistrerte einingar 2016 (Excel)

Nyregistrerte einingar 2015 (Excel)

Nyregistrerte einingar 2014 (Excel)

Nyregistrerte einingar 2013 (Excel)

Slettingar i Einingsregisteret

Sletta einingar 2019 (Excel)

Sletta einingar 2018 (Excel)

Sletta einingar 2017 (Excel)

Sletta einingar 2016 (Excel)

Sletta einingar 2015 (Excel)

Sletta einingar 2014 (Excel)

Sletta einingar 2013 (Excel)

Totalt antall registrerte i Einingsregisteret

Antall enheter i Enhetsregisteret