Bedrifts- og føretaksstatistikk

Sist oppdatert: 2. januar 2019 .

Einings- og Føretaksregisteret har ansvaret for registrering av alle norske og utanlandske einingar og føretak som driv verksemd i Noreg.

Her finn du statistikk som viser nyregistreringar frå Einingsregisteret.

Om du ønsker fullstendig statistikk, finn du det her

Du kan sjølv laste ned statistikk frå Einings- og Føretaksregisteret i Excel-format. Du vel korleis du sorterer, og du har høve til å lage din egen statistikk ut frå kriteria

  • tal
  • organisasjonsform
  • fylke
  • kommune
  • periode

Nyregistreringar i Føretaksregisteret

Nyregistrerte føretak 2018 (Excel)

Nyregistrerte føretak 2017 (Excel)

Nyregistrerte føretak 2016 (Excel)

Nyregistrerte føretak 2015 (Excel)

Nyregistrerte føretak 2014 (Excel)

Nyregistrerte føretak 2013 (Excel)

Slettingar i Føretaksregisteret

Sletta føretak 2018 (Excel)

Sletta føretak 2017 (Excel)

Sletta føretak 2016 (Excel)

Sletta føretak 2015 (Excel)

Sletta føretak 2014 (Excel)

Sletta føretak 2013 (Excel)

Nyregistreringar i Einingsregisteret

Nyregistrerte einingar 2018 (Excel)

Nyregistrerte einingar 2017 (Excel)

Nyregistrerte einingar 2016 (Excel)

Nyregistrerte einingar 2015 (Excel)

Nyregistrerte einingar 2014 (Excel)

Nyregistrerte einingar 2013 (Excel)

Slettingar i Einingsregisteret

Sletta einingar 2018 (Excel)

Sletta einingar 2017 (Excel)

Sletta einingar 2016 (Excel)

Sletta einingar 2015 (Excel)

Sletta einingar 2014 (Excel)

Sletta einingar 2013 (Excel)

Totalt antall registrerte i Einingsregisteret

Antall enheter i Enhetsregisteret