Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Bedrifts- og føretaksstatistikk

Sist oppdatert: 3. juli 2020 .

Einings- og Føretaksregisteret har ansvaret for registrering av alle norske og utanlandske verksemder som driv aktivitet i Noreg.

Her finn du statistikk som viser nyregistreringar og bestand frå Einings- og Føretaksregisteret.

Statistikken med nyregistrerte verksemder i mars 2020 kan ikkje nødvendigvis samanliknast med tidlegare periodar. På grunn av koronasituasjonen har vi prioritert saksbehandling i mellom anna Føretaksregisteret og Einingsregisteret. Dermed er det behandla fleire saker og fleire verksemder er registrerte enn normalt. Statistikken bør tolkast i lys av dette.

Klikk her for interaktiv visualisering i Tableau.

Bilde som viser statistikk over nyregistrerte virksomheter
Grafar som viser talet på registrerte selskap

Om du ønsker fullstendig statistikk, finn du det her

Du kan sjølv laste ned statistikk frå Einings- og Føretaksregisteret i Excel-format. Du vel korleis du sorterer, og du har høve til å lage din egen statistikk ut frå kriteria

  • tal
  • organisasjonsform
  • fylke
  • kommune
  • periode

Nyregistreringar i Føretaksregisteret

Nyregistrerte føretak 2020 (Excel)

Nyregistrerte føretak 2019 (Excel)

Nyregistrerte føretak 2018 (Excel)

Nyregistrerte føretak 2017 (Excel)

Nyregistrerte føretak 2016 (Excel)

Slettingar i Føretaksregisteret

Sletta føretak 2020 (Excel)

Sletta føretak 2019 (Excel)

Sletta føretak 2018 (Excel)

Sletta føretak 2017 (Excel)

Sletta føretak 2016 (Excel)

Nyregistreringar i Einingsregisteret

Nyregistrerte verksemder 2020 (Excel)

Nyregistrerte verksemder 2019 (Excel)

Nyregistrerte verksemder 2018 (Excel)

Nyregistrerte verksemder 2017 (Excel)

Nyregistrerte verksemder 2016 (Excel)

Slettingar i Einingsregisteret

Sletta verksemder 2020 (Excel)

Sletta verksemder 2019 (Excel)

Sletta verksemder 2018 (Excel)

Sletta verksemder 2017 (Excel)

Sletta verksemder 2016 (Excel)

Totalt antall registrerte i Einingsregisteret

Antall verksemder i Einingsregisteret