Forenkla skjema for foreiningar

Sist oppdatert: 11. september 2018 .

For foreiningar som vil registrere seg, gjere endringar eller bli sletta i Frivilligregisteret, Einingsregisteret, Føretaksregisteret og/eller Meirverdiavgiftsregisteret.

Papirskjema for nedlastning:

Samordna registermelding, forenkla skjema for foreiningar – BR1034 (PDF)