Forenkla registermelding enkeltpersonføretak

Sist oppdatert: 11. september 2018 .

Skjema  for enkeltpersonføretak for registrering i Einingsregisteret, Føretaksregisteret, Meirverdiavgiftsregisteret, NAV Registerforvaltning og Statistisk sentralbyrå sitt Verksemds- og føretaksregister.

Papirskjema for nedlasting:

Samordna registreringsmelding del 1, for enkeltpersonføretak – BR1025 (PDF)