Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Opne data

Sist oppdatert: 10. mai 2021.

Her finn du datasett fra Brønnøysundregistera som er tilgjengeleg som opne data. Tenesta er gratis.

Datasettet blir tilbode i eit API (Application Programming Interface) som støttar både enkeltoppslag, samansette søk og nedlasting av komplett datasett. Du kan også søke etter informasjon for presentasjon direkte på skjerm.

Lisens

Datasetta følger Norsk lisens for opne data (NLOD). Det er ikkje nødvendig å registrere seg for å ta datasettet i bruk.