Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Informasjons- og behandlingstypar i Einingsregisteret

Sist oppdatert: 30. oktober 2019 .

Sakstype

HovudsakstypeUndersakstype
SkildringXML-element
EADMEEndring - Administrativ endring

Sak
EALFVAnnulering av sletting i FrivilligregisteretSak
EANFR
Annullering av registrering i Føretaksregisteret
Sak
EANFVAnnulering av registrering i FrivilligregisteretSak
EANOP
Annullering av oppløysing
Sak
EANSLAnnullering av sletting i FøretaksregisteretSak
EEADREndring - Endring av postnummerSak
EEBTC Endring - Motteken pr. batch Sak
EENEndring - OrdinærSak
EETYP
Endring - Retting av organisasjonsformSak
EKORREndring - Administrativ korreksjonSak
ENYFRRegistrering i Føretaksregisteret (finst frå før i Einingsregisteret)Sak
ENYFVRegistrering i Frivilligregisteret, finst frå før i Einingsregisteret og/eller FøretaksregisteretSak
ENYPREndring - Nyregistrering i PartiregisteretSak
EOMDAOmdanning av organisasjonsform
Sak
EOOOmgjering av oppløysingSak
EREGNFlytting av rekneskapsførarklientar (maskinelt)Sak
EREVIFlytting av revisorklientar (maskinelt)Sak
ESAFVEndring - administrativ sletting frå FrivilligregisteretSak
ESBTC
Under sletting - sletting motteken pr batchSak
ESLUnder sletting - sletting registrert i SAKSYSSak
ESLFRSletting frå Føretaksregisteret
Sak
ESLFVSletting frå FrivilligregisteretSak
ESLPREndring - Sletting i PartiregisteretSak
ETVOPTvangsoppløysingSak
LANSLAnnullering av slettingSak
LLIVVekkjer til live ei eining som er slettaSak
NNYNyregistrering - Ny sakSak
SADMSletting - Administrativ (av eigne tiltak) Sak
SANNUSletting - Annullering
Sak
SBEDRSletting av verksemd Sak
SDUBLSletting - DublettSak
SFISJSletta etter fisjonSak
SFUSJSletta etter fusjonSak
SSBTCSletting - ordinær sletting motteken pr. batch
Sak
SSLSletting - ordinærSak
SSMSLSletting av einingar ved samanslåingSak

Informasjonstype

EndringstypeInformasjonstype
SkildringXML-elementWeb Service
EAKKOMeldt akkord i Føretaksregisteret

EndringSærlege opplysninger
EBADRVerksemda si gateadresse
EndringAlle bedrifter/verksemder og Ei bedrift/verksemd
EBDAT
Dato for oppstart/begynning av verksemd
EndringEi bedrift/verksemd
EEDATDato for eigarskifte
EndringEi bedrift/verksemd
EEPOSE-postadresse
EndringKontaktdata
EFADRForretningsadresseEndringBasisdata, Basisdatamini, Alle bedrifter/verksemder og Ei bedrift/verksemd
EFORMFormål (art/bransje)
EndringBasisdata
EFVRPRekneskapsperiodeEndringOpplysningar frå Frivilligregisteret
EFVRRHar tatt på seg å rapportere årsrekneskap til FrivilligregisteretEndringOpplysningar frå Frivilligregisteret
EFVÅRSiste årsrekneskap som er send inn til FrivilligregisteretEndringOpplysningar frå Frivilligregisteret
EGRDTVil delta/ikkje delta i grasrotdelordningaEndringOpplysningar frå Frivilligregisteret
EGRUNEr unntatt frå deltaking i grasrotdelordningaEndringOpplysningar frå Frivilligregisteret
EGRVTVil delta i grasrotdelordninga - krav om vedtekterEndringOpplysningar frå Frivilligregisteret
EIADRHeimeside EndringKontaktdata
EISEKInstitusjonell sektorkodeEndringOpplysningar frå tilknytt register
EKAPIKapitalEndringOpplysningar frå tilknytt register
EKJRPKjønnsrepresentasjonEndring
EKONKÅpna konkursEndringSærlege opplysningar
EKTOKontonummerEndringOpplysningar frå Frivilligregisteret
EMPVTHar tatt på seg å melde vedtekterEndringOpplysningar frå Frivilligregisteret
EMTLFMobiltelefonnummer
EndringKontaktdata
EMÅLMålformEndringBasisdata
ENAVNNamn/føretaksnamnEndringAlle gruppene
ENACENacekodeEndringOpplysningar frå tilknytt register
EO_NR
OrganisasjonsnummerEndringAlle gruppene
EOPPLOppløystEndringSærlege opplysningar
EOSDLSend til tingretten frå Føretaksregisteret pga dagleg leiar
EndringSærlege opplysningar
EOSEDSend til tingretten frå Føretaksregisteret pga EØFG deltakararEndringSærlege opplysningar
EOSEFSend til tingretten frå Føretaksregisteret pga EØFG forretningsførar
EndringSærlege opplysningar
EOSEVSend til tingretten frå Føretaksregisteret pga EØFG varigheit
EndringSærlege opplysningar
EOSKASend til tingretten frå Føretaksregisteret pga kapital < 100000
EndringSærlege opplysningar
EOSKPSend til tingretten frå Føretaksregisteret pga kapitalEndringSærlege opplysningar
EOSRESend til tingretten frå Føretaksregisteret pga revisor
EndringSærlege opplysningar
EOSSTSend til tingretten frå Føretaksregisteret pga styre

EndringSærlege opplysningar
EPADRPostadresseEndringBasisdata, Basisdatamini, Alle bedrifter/verksemder og Ei bedrift/verksemd
EPLFRRegistreringspliktig i Føretaksregisteret
EndringSærlege opplysningar
ER-FRRegistrert i FøretaksregisteretEndringSærlege opplysningar
ER-FSRegistrert i Fylkesmennene sitt stiftelsesregisterEndringSærlege opplysningar
ER-FVRegistrert i FrivilligregisteretEndringSærlege opplysningar
ER-MVRegistrert i MeirverdiavgiftsregisteretEndringSærlege opplysningar
EFMVA Frivillig registrering i MVAEndringSærlege opplysningar
ER-PRRegistrert i PartiregisteretEndringSærlege opplysningar
ER-SRRegistrert i Stiftelsesregisteret
EndringSærlege opplysningar
ESKRRSend til tingretten frå Rekneskapsregisteret
EndringSærlege opplysningar
ESTIDStiftelsestidspunktEndringBasisdata
ESYSSTal på ansatteEndringOpplysningar frå tilknytt register og Ei bedrift/verksemd
ETFAXTelefaksnummerEndringKontaktdata
ETFONTelefonnummerEndringKontaktdata
ETVDLTvangsavvikling i samband med dagleg leiarEndringSærlege opplysningar
ETVKATvangsavvikling ifbm kapital < 100000EndringSærlege opplysningar
ETVOPTvangsoppløysingEndringSærlege opplysningar
ETVOVTvangsavvikling - Overtatt av tingrettenEndringSærlege opplysningar
ETVRETvangsavvikling i samband med revisorEndringSærlege opplysningar
ETVRRTvangsavvikling i samband med årsrekneskapEndringSærlege opplysningar
ETVSTTvangsavvikling ifbm styreEndringSærlege opplysningar
ETVUKTvangsoppløyst etter reglane i konkurslovaEndringSærlege opplysningar
EUSLUnder slettingEndringSærlege opplysningar
EVNAVVerksemda sitt namn
EndringAlle bedrifter/verksemder og Ei bedrift/verksemd
EÅRSOSiste årsoppgjer som er send inn
EndringSærlege opplysningar

Behandlingstype

EndringstypeBehandlingstype
SkildringXML-element
BAKKOMeld akkord i Føretaksregisteret

Endring
BFISJFisjon blir registrert/endret
Endring
BFORHForhåndsregistrering i EiningsregisteretEndring
BFUSJ
Fusjon blir registrert/endretEndring
BMANRMatrikkelnummerEndring
BOSDL
Send til tingretten frå FR pga dagleg leiarEndring
BOSEDSend til tingretten frå FR pga EØFG deltakarar

Endring
BOSEFSend til tingretten frå FR pga EØFG forretningsførar
Endring
BOSEVSend til tingretten frå FR pga EØFG varigheit

Endring
BOSKASend til tingretten frå FR pga kapital < 100 000
Endring
BOSKP
Send til tingretten frå FR pga kapital
Endring
BOSRE
Send til tingretten frå FR pga revisor
Endring
BOSSTSend til tingretten frå FR pga styreEndring
BSLSMUnder sletting etter samanslåingEndring

Samendringstype

EndringstypeSamendringstype
SkildringXML-elementWeb Service
EBEDRVerksemda til næringsdrivande person

EndringAlle bedrifter/verksemder og Ei bedrift/verksemd
EBESTStyrande reiarEndringBasisdata og Roller
EBOBE
BustyrarEndringBasisdata og Roller
EDAGL
Dagleg leiar/administrerande direktør

EndringBasisdata og Roller
EDELTDeltakararEndringRoller
EFFØRForretningsførar EndringBasisdata og Roller
EFGRPFøretaksgruppe

EndringSærlege opplysningar
EINNH
InnehavarEndringBasisdata og Roller
EKDATKonserndotterEndringSærlege opplysningar
EKGRLKonserngrunnlagEndringSærlege opplysningar
EKMOR
Konsernmor

EndringSærlege opplysningar
EKOMP
KomplementarEndringRoller
EKONTKontaktpersonEndringBasisdata og Roller
EPROKProkuraEndringProkura og Signatur
EREGNRekneskapsførarEndringRoller
EREPRNorsk representant for utenlandsk eining
EndringBasisdata og Roller
EREVIRevisorEndringRoller
ESIGNSignaturEndringProkura og Signatur
ESTYR
StyreEndringRoller

Forklaring til XML

  • Elementet «periode» inneheld to attributt, «datoFra» og «datoTil», som melder i kva tidsrom sakene er offentleggjort.
  • Attributtet «kjorenr» under elementet «logg» blir inkrementert med ein for kvar produksjon, som er ein gong pr. dag på kvardagar.
  • Organisasjonsnummer til dei einskilde einingane finst i attributtet «organisasjonsnummer» under elementet «enhet». Innhaldet i xml fila er sortert på organisasjonsnummer.
  • Kolonnane Hovedsakstype og Undersakstype er attributt til elementet «sak» som også har attributtet «offentlig» som angir når saka blei offentleggjord.
  • Kolonnen Endringstype er attributtet «type» under elementet «endring», der type enten er «E» for endring eller «B» for behandlingstype.
  • Elementet «endring» inneheld kodane for infotype, samendringstype og behandlingstype.