Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Bestillingsparametrar

Sist oppdatert: 21. januar 2019 .

Bestillingsparametrar

RegisterProduktnummerProduktnamnLovleg leveringsmåte
Lausøyreregisteret1100Pantattest motorvogn 26
Lausøyreregisteret1104Pantattest fødselsnummer 26
Lausøyreregisteret1108Pantattest føretak organisasjonsnummer 26
Føretaksregisteret2000Firmaattest 26
Føretaksregisteret2001Firmaattest med tidlegare føretaksnamn 26
Einingsregisteret

2087Rolleoversikt organisasjonsnummer 26
Einingsregisteret 2088Rolleoversikt fødselsnummer
26
Føretaksregisteret2089Firmaattest signert 34
Føretaksregisteret
2090Firmaattest signert, notarial 34
Føretaksregisteret
2091Firmaattest på engelsk, signert
34
Føretaksregisteret2092Firmaattest på engelsk, signert og notar
34
Rekneskapsregisteret3001Årsrekneskap, komplett 26
Konkursregisteret4012 Stadfesting frå Konkursregisteret (org.nr/f.nr)
26
Einingsregisteret
5121Registerutskrift utan bedrifter/verksemder26
Einingsregisteret 5040 Registerutskrift inkl. bedrifter/verksemder26

Leveringsparametrar

LeveringsmåtenamnLeveringsmåtenrSkildring
Post1Blir send per post neste yrkedag
E-post (FTP-PDF)26Blir send per e-post, normalt innan 1 minutt
E-post (FTP-PDF), manuell etterbehandling 34Blir send per e-post neste yrkedag

Pass på at korrekt leveringsadresse er oppgitt ved bestilling! Signerte produkt som blir leverte per e-post blir også send normalt automatisk ut per post. Oppgi derfor alltid ei gyldig postadresse. Andre produkt kan også bestillast for levering per post (leveringsmåte 1), men ver oppmerksam på at dei fleste produkt som blir sende per post er det gebyr på.

 Statusparametrar

Status
Bestillings-/leveringsstatus
Skildring
1Under innleggingBestilling under innlegging
2InnlagtInnlagd bestilling, klar for produksjon
3AvbruttKontrollert avbrote bestilling
4Under produksjonBestillinga er under produksjon
5ProdusertBestillinga er produsert
6Under leveringBestillinga er under levering
7Delvis levertDelvis levert bestilling
8Levert
Levert bestilling
9FeiletProduksjon av bestilling feila
11Ikke fakturertBestillinga er ikkje fakturert
10Under faktureringBestillinga er under fakturering
12Innlagt, til kontroll Bestilling er innlagd, men må kontrollerast
20Innlagt for reportserviceInnlagd bestilling, blir produsert av reportservice
21Lagt i kø for java-produksjonLagt i kø for java-produksjon
30Manuell produksjonInnlagd for manuell produksjon
31FakturertFakturert

Forklaring til XML

  • Attributtet bestref til elementet bestilling og attributta namn, pris, status og feiltekst til elementet produkt er felt som kan vere utfylte når dei kjem tilbake frå web servicen, men som ikkje skal ha verdi når XMLen blir sendt inn til web servicen.
  • Elementet kunde må minimum innehalde nr-elementet med attributtet ident og elementet passord. Om kundenummeret ditt er 1000-1 vil nr-elementet vere 1000 og ident attributtet 1.
  • Elementet levAdr må innehalde informasjon som samsvarer med leveringsmåten på produkta som blir bestilt. Om det for eksempel blir bestilt eit produkt med leveringsmåte 26, må email-elementet ha verdi.
  • Elementet linjer kan innehalde eitt eller fleire linje-element. Kvart linje-element inneheld eit produkt som skal bestillast. Linje-elementet har attributtet nr. som inkrementerer for kvart produkt.
  • Elementet produkt inneheld attributta nr., leveringsmaate, param1 som skal ha innhald. Nr. og leveringsmaate er skildra i tabellform over, mens param1 kan vere eit organisasjonsnummer, fødselsnummer eller registreringsnummer. Param2 er årstalet produktet skal hentast frå, dersom det er eit produkt som er avhengig av å vite årstalet, for eksempel årsrekneskap.