Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Abonnement på informasjon frå Lausøyreregisteret

Sist oppdatert: 8. mars 2019 .

Det er mogleg å abonnere på periodiske utskrifter frå Lausøyreregisteret og Akvakulturregisteret.

Dette gjeld kredittopplysningsføretak som har konsesjon for verksemda si.

Tenestene omfattar levering av dei fleste dokumenttypar som blir tinglyste i Lausøyreregisteret og Akvakulturregisteret, både på organisasjonsnummer, fødsels-/D-nummer, og registrerings-/løyvenummer.

Prisar og vilkår
  • Pris for eitt års oppdatering frå Lausøyreregisteret er kr 100 000,-.  Pris for eitt års oppdatering frå Akvakulturregisteret er kr 24 000,-.
  • Vilkår for levering av masseutskrifter blir regulerte av standard rammeavtale.
Avtaler
  • Vilkår for abonnement blir regulert av standard rammeavtale.
  • Du må signere og sende inn både standardavtale og underavtale for å få tilgang til tenesta
  • Du kan sende avtalen til oss via e-post eller post.

Rammeavtale (PDF)

Underavtale løsøreregisteret (PDF)

Teknisk beskriving

Periodiske utskrifter blir leverte med dagleg oppdatering på ein SFTP-konto for deg. Oppdateringsfilene er baserte på fast feltlengd. Her finn du komplett recordbeskriving og oversikt over dokumenttypar som inngår (PDF).

Kontakt oss

For meir informasjon om tenest, ver vennleg å ta kontakt med oss på e-post.