Utøver av alternativ behandling

Sist oppdatert: 2. mai 2017.

Alternative behandlere kan registrere seg i Register for alternative behandlere.

Registerordningen gjelder for alle typer alternativ behandling som omfattes av lov om alternativ behandling av sykdom. Det er bare utøvere som er medlem i en godkjent utøverorganisasjon som kan registreres i registeret. Helsedirektoratet er ansvarlig for godkjenning av de ulike utøverorganisasjonene.

Registerordningen er frivillig.