Utenlandsk borger

Sist oppdatert: 12. august 2016 .

Etablering for utenlandske borgere

Det er i utgangspunktet fri etableringsrett for utenlandske borgere i Norge. Det vil si at du ikke er nødt til å være bosatt i Norge for å kunne eie en egen virksomhet her.

Hovedregelen er at alle som skal starte og drive næringsvirksomhet i Norge, må ha et norsk D-nummer, og virksomheten må ha en norsk forretningsadresse.