Skjema for tinglysing

Nedanfor kan du laste ned skjema for tinglysing i Lausøyreregisteret, Ektepaktregisteret og Akvakulturregisteret.

Desse skjema er i Word-format.

Ektepakt  
Ektepakt for mann/kvinne (ektefellar med ulikt kjønn)NynorskBokmål
Ektepakt for registrerte partnararNynorskBokmål
Kjønnsnøytral ektepaktblankett (for alle unnateke registrerte partnarar)NynorskBokmål
Pantedokument  
Pantobligasjon i varelagerNynorskBokmål
Pantobligasjon i motorvogner og anleggsmaskinar NynorskBokmål
Pantobligasjon i reiskapar, besetning m.v.NynorskBokmål
Pantobligasjon i fiskereiskaparNynorskBokmål
Pantobligasjon for pant i driftstilbehørNynorskBokmål
FactoringavtaleNynorskBokmål
Salspant i motorvognNynorskBokmål
Leasing av motorvogn
NynorskBokmål
Akvakultur  
Pantedokument i akvakulturløyve
NynorskBokmål
Overføring av akvakulturløyveNynorskBokmål

Utfylt skjema sender du til:

Brønnøysundregistra
Lausøyreregisteret
Postboks 905

Brønnøysund