Skjema for tinglysing

Nedanfor kan du laste ned skjema for tinglysing i Lausøyreregisteret, Ektepaktregisteret og Akvakulturregisteret.

Desse skjema er i Word-format.

 

 

Ektepakt  
Ektepakt for mann/kvinne (ektefellar med ulikt kjønn)NynorskBokmål
Ektepakt for registrerte partnararNynorskBokmål
Kjønnsnøytral ektepaktblankett (for alle unnateke registrerte partnarar)NynorskBokmål

 

Pantedokument  
Pantobligasjon i varelagerNynorskBokmål
Pantobligasjon i motorvogner og anleggsmaskinar NynorskBokmål
Pantobligasjon i reiskapar, besetning m.v.NynorskBokmål
Pantobligasjon i fiskereiskaparNynorskBokmål
Pantobligasjon for pant i driftstilbehørNynorskBokmål
FactoringavtaleNynorskBokmål
Salspant i motorvognNynorskBokmål
Leasing av motorvogn
NynorskBokmål

 

Akvakultur  
Pantedokument i akvakulturløyve
NynorskBokmål
Overføring av akvakulturløyveNynorskBokmål

 

Utfylt skjema sender du til:

Brønnøysundregistra
Lausøyreregisteret
Postboks 905
8910 Brønnøysund