Skjema for tinglysing

Sist oppdatert: 10. april 2018 .

Nedanfor kan du laste ned skjema for tinglysing i Lausøyreregisteret, Ektepaktregisteret og Akvakulturregisteret.

Desse skjema er i Word-format.

Ektepakt  
Ektepakt for mann/kvinne (ektefellar med ulikt kjønn)BokmålNynorsk
Ektepakt for registrerte partnararBokmålNynorsk
Kjønnsnøytral ektepaktblankett (for alle unnateke registrerte partnarar)BokmålNynorsk
Pantedokument  
Pantobligasjon i varelagerBokmålNynorsk
Pantobligasjon i motorvogner og anleggsmaskinar BokmålNynorsk
Pantobligasjon i reiskapar, buskap m.v.BokmålNynorsk
Pantobligasjon i fiskereiskaparBokmålNynorsk
Pantobligasjon for pant i driftstilhørBokmålNynorsk
FactoringavtaleBokmålNynorsk
Salspant i motorvognBokmålNynorsk
Leasing av motorvogn
BokmålNynorsk
Akvakultur  
Pantedokument i akvakulturløyve
BokmålNynorsk
Overføring av akvakulturløyveBokmålNynorsk

Utfylt skjema sender du til:

Brønnøysundregistera
Lausøyreregisteret
Postboks 905
8910 Brønnøysund