Heftelser på privatperson

Sist oppdatert: 25. november 2016.

Løsøreregisteret tinglyser både frivillig pant og utleggsforretninger på privatpersoners fødselsnummer.

Et eksempel på en frivillig pantsettelse er salgspant i motorvogn i forbindelse med innkjøpslån.

En annen frivillig heftelse er ektepakt som blir tinglyst på begge ektefellenes fødselsnummer.

Vi tinglyser også utleggsforretninger, gjeldsordninger, fratakelse av rettslig handleevne og framtidsfullmakter på privatperson.

Tinglyste heftelser på privatperson er i hovedsak offentlig tilgjengelig informasjon, som du  kan bestille i en pantattest på fødselsnummer.

Pantattest på egen person er gratis tilgjengelig gjennom innlogging i Altinn,