Gjeldsordning

Sist oppdatert: 9. desember 2015 .

Privatpersoner kan søke namsmannen om å få innvilget gjeldsordning.

Hvis kreditorene ikke vil akseptere en frivillig gjeldsordning, kan domstolen avgi kjennelse om tvungen gjeldsordning.

En gjeldsordning tar sikte på at personer med alvorlige gjeldsproblemer skal få kontroll over egen økonomi, og at mest mulig av gjelden blir dekket. En gjeldsordning vil normalt medføre en gjeldsordningsperiode på fem år, men kan i særskilte tilfeller bli forlenget.

Løsøreregisteret tinglyser åpning av gjeldsforhandling og frivillig eller tvungen gjeldsordning etter melding fra namsmannen. Registreringen av åpning av gjeldsforhandling blir slettet når det enten blir registrert en gjeldsordning eller gjeldsforhandlingsperioden er utløpt uten at gjeldsordning er kommet i stand. Gjeldsordningen blir slettet når perioden er gjennomført eller hvis den har blitt opphevet av andre årsaker Namsmannen sørger for sletting i Løsøreregisteret.

At det har blitt åpnet gjeldsforhandling eller blitt innvilget gjeldsordning, vil bli registrert som en heftelse på personens fødselsnummer og framgå av en pantattest. Innholdet i gjeldsordningsavtalen er derimot unntatt offentligheten.