Utenlandske jegere på jakt i Norge

Sist oppdatert: 24. november 2015.

Hva må jegere som er bosatt i et annet land gjøre for å kunne jakte i Norge?

Alle som skal drive med jakt og fangst i Norge må være registrert i Jegerregisteret og betale jegeravgiften. Personer som er fast bosatt i et annet land kan bli registrert i Jegerregisteret dersom det dokumenteres at de fyller vilkårene for å drive med tilsvarende jakt og fangst i sitt bopelsland. Dokumentasjon på dette og opplysninger om fødselsdato og postadresse sendes Jegerregisteret.

Kan utenlandske jegere som er bosatt i Norge bli registrert i Jegerregisteret?

Hovedregelen er at alle som skal bli registrert i Jegerregisteret må gjennomføre og bestå jegerprøven. Utenlandske personer som er bosatt i Norge kan bli registrert i Jegerregisteret dersom de kan dokumentere å ha gjennomført jegerutdanning i et annet land som minimum tilsvarer den norske jegerprøven.

 

Må jegere som er bosatt i et annet land avlegge storviltprøven for å kunne jakte storvilt med rifle i Norge?

Personer som er bosatt i et annet land trenger ikke å avlegge storviltprøven dersom de fyller vilkårene for tilsvarende jakt i sitt bopelsland. Dokumentasjon på dette må kunne fremvises for eventuell kontroll.