Spørsmål om jegernummer

Sist oppdatert: 26. august 2016.

Hvordan får jeg tildelt et jegernummer?

For å få tildelt et jegernummer, må du bli registrert i Jegerregisteret. Hovedregelen er at du må gjennomføre jegerprøven for å bli registrert i Jegerregisteret og bli tildelt et jegernummer. Personer som er fast bosatt i et annet land kan bli registrert i Jegerregisteret hvis de kan dokumentere at de fyller vilkårene for å drive med tilsvarende jakt og fangst i bopelslandet sitt.

Jeg har glemt jegernummeret mitt. Hvor kan jeg finne dette?

Jegernummeret står på jegeravgiftskortet ditt. Du kan også søke det opp elektronisk.