Spørsmål om jegeravgiften

Sist oppdatert: 2. oktober 2015.

Hvem må betale jegeravgift?

Alle som skal drive med jakt og fangst i Norge må betale jegeravgift til Viltfondet. Avgiften er et vilkår for å drive med jakt og fangst i Norge, men gir ikke jaktrett på noe område. En jeger må også ha tillatelse fra grunneier for å drive lovlig jakt. Jegeravgiften gjelder for et helt jaktår (1. april til 31. mars).

Hvor mye koster jegeravgiften?

Jegeravgiften for alt vilt i innværende jaktår er 400 kr. Jegeravgiften for jakt/fangst av alt vilt unntatt elg, hjort eller villrein i inneværende jaktår er 316 kr.

Blir jeg slettet fra Jegerregisteret hvis jeg ikke betaler jegeravgiften?

Norske jegere blir ikke slettet fra Jegerregisteret selv om du lar være å betale jegeravgiften i ett eller flere år. Hvis du ikke har betalt jegeravgiften de tre siste årene, får du status som passiv jeger. Det betyr at du ikke lenger automatisk får tilsendt jegeravgiftskort. Ønsker du tilsendt nytt jegeravgiftskort kan du selv bestille dette hos oss. Du trenger ikke gå opp til ny jegerprøve. Du vil ikke miste jaktretten i Norge med mindre du blir fradømt denne ved dom.