Dine opplysninger i Jegerregisteret

Sist oppdatert: 25. november 2016.

Her kan du:

  • skrive ut dokumentasjon på at du er innført i Jegerregisteret
  • kontrollere om jegeravgiften er betalt for nåværende jaktår
  • kontrollere om du er registrert lisensjeger