Samfunnsoppdraget vårt

Sist oppdatert: 9. mars 2017.

Hovedformålet vårt er å være tillitsskapende som registerfører og datakilde, og regjeringens viktigste verktøy for forenkling.

Vi er regjeringens utøvende organ i utvikling av elektroniske tjenester, særlig for næringslivet. Vi utfører også utviklings- og forvaltningsoppgaver for andre viktige målgrupper.