EMAS – Eco-Management and Audit Scheme

Skal du registrere din organisasjon i EMAS-registeret, gjør du det hos Brønnøysundregistrene.

EMAS – Eco-Management and Audit Scheme – er en frivillig ordning for miljøregistrering av organisasjoner innen EU. Ordningen har eksistert siden 1993. Gjennom EØS-avtalen kan også norske organisasjoner delta i ordningen.

En EMAS-godkjenning betyr at organisasjonen både overholder og går lenger i sitt miljøarbeid enn det som er lovfestede miljøkrav. For norske organisasjoner som skal konkurrere på det europeiske markedet, kan det være en markedsmessig fordel å stå i EMAS-registeret.

 

Klima- og miljødepartementet er hovedansvarlig for EMAS-ordningen i Norge, med Miljødirektoratet som utøvende organ. Godkjente miljøkontrollører står for kontroll av og tilsyn med miljøarbeidet i organisasjonene. Brønnøysundregistrene er ansvarlig for godkjenning og registrering av organisasjoner som vil være med i ordningen. Brønnøysundregistrene oppdaterer også registeropplysninger overfor EU-registeret.

EMAS er et åpent register der alle har tilgang til opplysninger om en EMAS-registrert organisasjon.

 

Del denne siden: