Forenkling

Sist oppdatert: 21. februar 2017.

Vi bidrar i regjeringens arbeid med å gjøre Norge enklere og bedre for næringslivet og det offentlige.

Visjon

Vi har som mål å være en aktiv pådriver, rådgiver og partner i forenklingsarbeidet. Vi skal forenkle for at brukerne skal finne, forstå og få til.

Hva skal vi gjøre?

  • Vi skal videreutvikle forenklingsrollen gjennom å se sammenheng mellom brukernes behov, regelverk, tilgjengelige data og tekniske løsninger.
  • Vi skal videreutvikle Altinn, verktøyet for samhandling og dialog.