Altinn

Sist oppdatert: 21. februar 2017.

Altinn er en internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater.

Altinn er også en teknisk plattform som offentlige virksomheter kan benytte for å lage digitale tjenester.

Altinn blir videreutviklet, driftet og forvaltet av Altinn-samarbeidet, som består av en rekke offentlige etater. Brønnøysundregistrene forvalter den tekniske løsningen på vegne av dette samarbeidet, og avgjør hvordan den tekniske løsningen skal videreutvikles.

Altinn er i dag en veletablert og omfattende plattform, og er i sterk vekst når det gjelder datavolum, tilknyttede offentlige virksomheter og tallet på elektroniske sluttbrukertjenester. Altinn-løsningen blir også stadig videreutviklet med forbedringer av nåværende funksjonalitet og ny funksjonalitet.

Per 25. januar 2016 har Altinn 536 digitale skjema og tjenester.