Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vil du være med og teste nye tjenester?

Sist oppdatert: 13. september 2017 .

Vi arbeider stadig med å videreutvikle og lage nye nettsider og digitale tjenester. Når vi lager noe nytt er det viktig for oss å prøve ut om det er noe på nettsidene som er vanskelig å forstå eller er feil. Dette tester vi blant annet ved å la noen som ikke har spesielle forkunnskaper prøve ut nettsidene mens vi ser på. Vi har jevnlig behov for testpersoner som ikke kjenner oss eller det vi holder på med.

Brukertesten

En typisk brukertest skjer på denne måten:

Du møter opp i vårt lokale på Salhus. Der sitter du på et rom sammen med den som tilrettelegger testen. Det er satt fram en PC, du får ulike oppgaver som du skal forsøke å løse. Skjermbilde og lyd overføres til et annet rom, der det sitter en liten gruppe observatører. I enkelte sammenhenger kan det også være aktuelt at vi tar opp lyd og bilde, slik at vi kan bruke det seinere. Testen tar vanligvis rundt 30 minutter. Vi behandler data som vi samler inn konfidensielt, og anonymiserer i den grad det er mulig.

Kontaktliste

Vi vil nå lage en kontaktliste med personer som ønsker å stille som testpersoner. Målet med denne er å ha en del folk å ta av slik at vi lett kan gjennomføre tester og få en god sammensetning av testpersoner med forskjellig kjønn, alder og yrke. For å rekruttere testpersoner vil vi prøve ut å samarbeide med lokale lag og foreninger for å rekruttere testpersoner. Vi vil i første omgang inngå avtaler med noen få foreninger for å teste ut modellen. Foreningene må sørge for at deres testpersoner registrerer seg i skjemaet som vi har lagt ut på nettsidene våre. For hver testperson som registrer seg så mottar foreningen/laget kr. 100,-. Dersom en person også deltar i en brukertest, så vil foreningen/laget motta ytterligere kr. 400,-

Hvor ofte?

Vi gjennomfører jevnlig tester, men det vil variere hvor raskt du kan bli innkalt.

Det trengs ingen spesielle forkunnskaper eller erfaring for å delta som testperson, tvert imot er det ofte en fordel hvis du ikke vet for mye om det vi tester ut. Du må imidlertid være over 18 år, og kan ikke ha arbeidet for Brønnøysundregistrene i løpet av de siste fem årene.