Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Program 2021 – Registerkonferansen

Hovedtema for konferansen er: Samarbeid som drivkraft for innovasjon og verdiskaping.

Møteleder er Inger-Gunn Sande fra Nordnorsk kommunikasjon.

Program onsdag 20. oktober:

Kl 10-11:
Samarbeid som drivkraft
Velkommen til Registerkonferansen ved direktør Lars Peder Brekk

Hilsen til konferansen fra næringsminister Iselin Nybø

Samarbeid på tvers skaper innovasjon ved Espen Andersen, førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap, BI Oslo

Næringslivet må løfte seg digitalt ved Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway

Med varm teknologi inn i fellesskapet ved Karen Dolva, daglig leder og med-gründer i No Isolation.

Kl 11-12:
Enklere digital hverdag
Digitaliseringsstrategien, sammenhengende tjenester og livshendelsene

Sammen skal vi realisere livshendelsene! ved Grete Orderud, avdelingsdirektør for digital transformasjon i Digitaliseringsdirektoratet

Brønnøysundregistrene og livshendelsene ved David Norheim, avdelingsdirektør i Brønnøysundregistrene

Hvordan samarbeide om livshendelsene? Intervjusamtale med Grete Orderud og David Norheim, med innlegg fra Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge, Christel Tennfjord Halsen, avdelingsdirektør i Skatteetaten, Christer Best Gulbrandsen, kommunalsjef i Øvre Eiker Kommune og Jørgen Leegaard som er Direktør i Byggenæringens Landsforening.

Kl 12-13: Lunsj
Kl 13-14.30
Deling av data gir økt verdiskapning
Datadeling som grunnlag for å skape merverdi for både offentlig og privat sektor

Gevinster og muligheter - Offentlig-Privat sektorutvikling ved direktør Lars Peder Brekk


OPS landbruk - Hvor står vi?, ved Erland Kjesbu, leder innovasjon og utvikling i Landbrukets Dataflyt

OPS sjømat - Hvor står vi?, ved Henrik Stenwig, fagsjef miljø og helse, Sjømat Norge


ABC om NSG - Hvordan vi samarbeider og skaper vekst i Norden Innledning ved Kjersti Lunde, programleder i Nordic Smart Government

Nordic Smart Government - Det nasjonale perspektivet ved Håkon Olderbakk, Brønnøysundregistrene

Nordic Smart Government sett opp mot revisjon - utfordringer og muligheter ved Harald Brandsås, Revisorforeningen

Hvordan få data til å jobbe for deg - muligheter fremover ved Hans Christian Ellefsen, Regnskap Norge

Praktisk arbeid med deling av data ved Marit Thorseth, Brønnøysundregistrene

Kl 14.30-15:Pause
Kl 15-16.30:
Mer åpenhet gir mindre svindel og juks
Åpenhet som verktøy mot svindel og juks, deling av data og muligheter med ny teknologi

Erhvervsstyrelsen - Kunstig intelligens sætter turbo på kampen mod økonomisk kriminalitet ved Søren Corfixsen Whitt, Carsten Ingerslev og Marius Hartmann fra Erhvervsstyrelsen i Danmark

Tverretatelig bekjempelse av økonomisk kriminalitet ved Emil Westli og Kristine Gjein Andersen fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter

Brønnøysundregistrene - En naturlig partner i kampen mot svindel og juks ved Lise D. Karlsen og Marie Lauten fra Brønnøysundregistrene

Program torsdag 21. oktober:

Kl 09-10:
Kompensasjons-ordningene:
Hvordan kan vi bruke erfaringene?
Hvordan foregikk samarbeidet for å få i havn kompensasjonsordingene for næringslivet? Hva var suksesskriteriene og hva var utfordringene?

Hvordan vi klarte å levere så raskt ved Are Trælvik, Brønnøysundregistrene.

Panelsamtale med deltagere fra Brønnøysundregistrene, Digitaliseringsdirektoratet, Regnskap Norge og Revisorforeningen.

Kl 10-10.15:Pause
Kl 10.15-11:
Innspill fra deltakerne
Innspillsrunde med publikum: Hva skal til for å fortsette å levere raskt og effektivt etter pandemien? Hva er de største hindringene og hva bør vi prioritere?

Avdelingsleder David Norheim fra Brønnøysundregistrene drøfter innspillene med paneletKl 11:
Oppsummering og avslutning
Avslutning ved Direktør Lars Peder Brekk