Søk


Velg språkStarte og drive en frivillig organisasjon

Frivillig sektor fungerer som et lim i det norske samfunnet. Sektoren bidrar til å skape positive opplevelser for enkeltindivider og løse samfunnsutfordringer.

Verdier som kan måles i bedre livskvalitet og en positiv samfunnsutvikling med en velfungerende frivillig sektor er derfor viktig for vårt samfunn – og vårt demokrati.

79% av Norges befolkning er involvert i frivillig sektor. Vi trenger å sikre et fortsatt stort engasjement. Det er derfor viktig at det skal være enkelt å starte og drive en frivillig organisasjon. Minst mulig aktivitet skal brukes på byråkrati. Kreftene skal gå til å skape engasjement og et bredt tilbud av aktiviteter og tjenester.

I prosjektet Starte og drive en frivillig organisasjon samarbeider statlig og kommunal forvaltning med frivilligheten i å tilrettelegge for morgendagens frivillighet gjennom å forenkle og forbedre frivillig sektors møte med offentlig sektor.

Prosjektet er initiert av Brønnøysundregistrene i samarbeid med Kulturdepartementet, Frivillighet Norge og Innsamlingsrådet. Kommunesektorens organisasjon (KS) er også sentral i arbeidet.

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Øyvind Husby i Brønnøysundregistrene.