Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Ny registerplattform

Sist oppdatert: 11. september 2019 .

En av våre viktigste oppgaver er å gi trygghet, orden og oversikt i samfunnet gjennom pålitelige registerdata.

Nå skal 17 registre, som behandles i 14 ulike systemer, samles på én felles plattform.

Den viktigste grunnen til at vi lager en ny registerplattform og saksbehandlingsløsning, er fordi vi må erstatte utdatert teknologi og systemløsninger før de slutter å fungere. Den eldste teknologien som vi bruker i dag, skriver seg helt fra 1992. Den nye plattformen blir en sentral bærebjelke for digital kommunikasjon mellom næringslivet, innbyggere og myndigheter.

Vi legger nå til rette for mer automatisk saksbehandling med mest mulig automatiserte vedtak. Løsningen må kunne håndtere omkring 240 ulike regelsett, fra det helt generelle, som offentleglova, til det mest spesialiserte, som for eksempel forskrift om grasrotandel.

Fornyingsarbeidet inkluderer også alle støttesystemer og øvrig funksjonalitet som hører til de ulike registrene, for eksempel kunderegister, bestillingssystem, abonnementstjenester, søk og statistikk.

En mer moderne arkitektur og plattform for saksbehandlingen skal samtidig gjøre det lettere å oppnå 100 prosent digitalt mottak av informasjon til registrene og 100 prosent digital tilgjengeliggjøring fra registrene.

Les mer om ny registerplattform på Forenklingsbloggen