Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Nordic Smart Government

Sist oppdatert: 4. juli 2019 .

Sammen med nordisk registerforvaltning er Brønnøysundregistrene med i prosjektet Nordic Smart Government.

Ambisjonen er at Norden skal bli en verdensledende digital og integrert region. Vi jobber sammen med de fem andre nordiske registerforvaltningene i prosjektet Nordic Smart Government (NSG). Prosjekt ble startet i 2016 og støtter Nordisk Ministerråd sin ambisjon om at Norden skal bli en verdensledende digital og integrert region.

Målet er å legge til rette for at finansiell data kan utveksles smartere, sikrere og raskere mellom bedrifter og myndigheter på tvers av de nordiske landene. Bedriftenes innrapportering til det offentlige vil bli langt enklere sammenliknet med i dag og tilgang til bedre data vil gi økt effektivitet og bedre kontrollmuligheter. Dette vil styrke små og mellomstore bedrifter i Norge og føre til en utvikling av nye tjenester og produkter som vil gi økt konkurranseevne, vekst og utvikling i Norden.

Store gevinster

Prosjektet fikk i 2018 tildelt finansiering på 28,5 millioner norske kroner gjennom Nordic Innovation. Nordic Smart Government har et gevinstpotensiale for små og mellomstore bedrifter i Norden på 250 milliarder norske kroner pr år, om en tiårs periode, ifølge en rapport fra Ernst & Young.

I Norge samarbeider Brønnøysundregisteret tett med Skatteetaten og Statistisk Sentralbyrå.

Du kan lese mer om Nordic Smart Government på prosjektets nettside.