Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Internasjonalt arbeid

Sist oppdatert: 11. september 2019 .

Vi samarbeider med utenlandske myndigheter, organisasjoner og selskaper på ulike plan.

Vi har tett dialog med land i Norden som har registerorganisasjoner og oppgaver som ligger nært opp til våre egne. Vi deltar i Europa-kommisjonens ekspertgruppearbeid, som for eksempel Company Law Expert Group, Business Register Interconnection System, EUGO, Business to Government Datasharing. Norsk foretaksinformasjon er tilgjengelig i EU/EØS gjennom Business Register Interconnection System.

Vi deltar på arenaer innenfor EU/EØS-området for utveksling av kompetanse og utforming av felles metoder og standarder. Den viktigste europeiske arenaen på dette er European Commerce Registers Forum (ECRF).

Utenriksdepartementet har i mange år bidratt med faglig hjelp til å utvikle pålitelige offentlige registre i andre land, som en viktig del av bistanden til nasjonsbygging og samfunnsutvikling. Brønnøysundregistrene har vært en sentral deltaker i dette i en rekke land.

Vi forvalter også informasjon om norske forhold i henhold til internasjonale avtaler. Blant annet er Altinn det norske kontaktpunktet for tjenestetilbydere i EU/EØS. Vi har også tilsvarende forpliktelser på bakgrunn av EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Her finner du eksempler på noen av våre internasjonale prosjekter

Nordic Smart Government

Smart Government er et nordisk samarbeid som i hovedsak dreier seg om å forenkle rapporteringen av finansiell informasjon fra de næringsdrivende ved å ta utgangspunkt i bokføringstransaksjonene. Dette gjelder både rapportering til offentlige myndigheter og tilgjengeliggjøring av informasjon til næringslivet selv.

https://nordicsmartgovernment.org/

euBusinessgraph

euBusinessgraph ledes av Sintef med seks deltakende land og ti organisasjoner. Dette handler om å tilgjengeliggjøre data for å kunne utvikle tjenester som kopler denne informasjonen over landegrenser. For vår del er fokuset først og fremst på åpne data og et ønske om å utvikle slike løsninger på en måte som er europeisk/internasjonalt bærekraftig.

eubusinessgraph.eu/

TOOP (the once only principle)

TOOP er EU-finansiert med deltakelse fra mer enn 20 land og 50 organisasjoner. I Norge er Brønnøysundregistrene nasjonal partner. Prosjektet ser på muligheten til å dele foretaksinformasjon mellom myndigheter i ulike EU/EØS land. Målet er at næringsdrivende skal unngå dobbelrapportering.

http://www.toop.eu/