Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Informasjonsforvaltning

Sist oppdatert: 11. september 2019 .

Det er et mål at privatpersoner og virksomheter i sin kontakt med det offentlige ikke må levere samme opplysning flere ganger.

Dette betyr at myndighetene skal dele og gjenbruke informasjon om forhold som brukeren allerede har gitt til det offentlige, istedenfor å spørre på nytt.

Generelt er det nødvendig med strenge krav for å sikre at rett person får tilgang til riktige data. Den offentlige informasjonen må være riktig, den må være beskyttet og alltid tilgjengelig. Samtidig er det krevende å holde oversikt over hvilken informasjon som til enhver tid finnes. Informasjonsforvaltning handler om å hente ut potensialet som ligger i utnyttelse av data, og samtidig ivareta krav til kvalitet og sikkerhet. På den måten kan vi oppnå en datadreven forvaltning.

Etableringen av Felles datakatalog er også viktig i denne sammenhengen. Datakatalogen gir en oversikt over data det offentlige sitter på. I tillegg vil den inneholde felles begrepsbeskrivelser av data og tjenester de ulike virksomhetene forvalter.

En oversikt over innhold, tilganger og bruk gjør det også lettere å gi andre adgang til å drive innovasjon med utgangspunkt i offentlige datakilder.

Mer om dette: