Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Felles datakatalog

Sist oppdatert: 11. september 2019 .

Felles datakatalog er en oversikt over data i offentlig sektor.

Forstørrelsesglass på en bok. Illustrasjon.

Datakatalogen er avgjørende for at innbyggere, næringsliv og frivillig sektor bare trenger å melde opplysninger en gang. Slik legger datakatalogen til rette for at offentlige og andre virksomheter kan finne og gjenbruke informasjon som allerede finnes. Mange kan dessuten ha nytte av opplysninger fra det offentlige i utviklingen av nye tjenester og innovasjonsrettet arbeid.

Felles datakatalog ble lansert høsten 2017, og det legges til flere kataloger med begrepsbeskrivelser, oversikt over API-er og informasjonsmodeller. Dette vil gi en bedre oversikt og bidra til en mer helhetlig informasjonsforvaltning.

I datakatalogen kan du finne ut om andre har de opplysningene du har behov for. Gå til Felles datakatalog

Offentlige virksomheter kan legge inn og vedlikeholde egne datasett

Felles datakatalog er utviklet av Brønnøysundregistrene i samarbeid med Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og andre etater.