Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Digital kontaktinformasjon og fullmakter (KoFuVi)

Sist oppdatert: 24. juli 2017 .

Det offentlige skal samhandle digitalt med alle virksomheter.

For å sikre effektiv og sikker digital kommunikasjon, er forvaltningen avhengig av tilgang til digital kontaktinformasjon, som for eksempel varslingsadresser. Det er også nødvendig med fullmakter og autorisasjoner som forteller hvem som kan opptre på vegne av noen.

Denne informasjonen er viktig for å legge til rette for digital samhandling.

Våren 2015 gjennomførte Brønnøysundregistrene, og en rekke andre sentrale aktører i forvaltningen, en foranalyse initiert av Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) om håndtering av digital kontaktinformasjon og fullmakter. Foranalysen resulterte i prosjektet Digital kontaktinformasjon for fullmakter og virksomheter, med arbeidstittel KoFuVi. Målet er å realisere en fellesløsning for samling og tilgjengeliggjøring av informasjon.

Tilgangen til digital kontaktinformasjon, fullmakter og autorisasjoner er en forutsetning for sikker og effektiv digital kommunikasjon, både innad i forvaltningen og mellom forvaltningen og private virksomheter.

Realiseringen av prosjektet bidrar til å nå regjeringens overordnede mål om at offentlig sektor skal samhandle digitalt med alle virksomheter. Prosjektet skal være fullført høsten 2018.

Les mer om KoFuVI på Forenklingsbloggen