Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Internasjonalt arbeid

Sist oppdatert: 13. desember 2018 .

Brønnøysundregistrene samarbeider med utenlandske myndigheter, organisasjoner og selskaper på ulike plan.

Vi har tett dialog med land i Norden som har registerorganisasjoner med oppgaver som ligger nært opp til våre egne. Vi deltar også på faste møteplasser innenfor EU/EØS-området for utveksling av kompetanse og utforming av felles metoder og standarder. Den viktigste europeiske arenaen på dette området akkurat nå er European Commerce Registers Forum (ECRF).

Utenriksdepartementet har i mange år bidratt med faglig hjelp til å utvikle pålitelige offentlige registre i andre land, som en viktig del av bistanden til nasjonsbygging og samfunnsutvikling. Brønnøysundregistrene har vært en sentral deltaker i dette i en rekke land.

Vi forvalter også informasjon om norske forhold i henhold til internasjonale avtaler. Blant annet er Altinn det norske kontaktpunktet for tjenestetilbydere i EU/EØS. Vi har også tilsvarende forpliktelser på bakgrunn av EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Her finner du eksempler på noen av våre internasjonale prosjekter

eJustice

Nå kan alle finne opplysninger om europeiske foretak i EUs eJustice-portal. Det skal også bli mulig å bestille enkelte dokumenter som årsregnskap og vedtekter. At vi nå kan dele foretaksopplysninger i hele EU og EØS skal gi mindre rapportering for bedriftene og mer effektiv forvaltning over landegrensene.

Smart Government

Smart Government er et nordisk samarbeid som i hovedsak dreier seg om å forenkle rapporteringen av finansiell informasjon fra de næringsdrivende ved å ta utgangspunkt i bokføringstransaksjonene. Dette gjelder både rapportering til offentlige myndigheter og tilgjengeliggjøring av informasjon til næringslivet selv.

euBusinessgraph

euBusinessgraph ledes av Sintef med seks deltakende land og ti organisasjoner. Dette handler om å tilgjengeliggjøre data for å kunne utvikle tjenester som kopler denne informasjonen over landegrenser. For vår del er fokuset først og fremst på åpne data og et ønske om å utvikle slike løsninger på en måte som er europeisk/internasjonalt bærekraftig.

TOOP (the once only principle)

TOOP er EU-finansiert med deltakelse fra mer enn 20 land og 50 organisasjoner. I Norge er Brønnøysundregistrene nasjonal partner. Prosjektet ser på muligheten til å dele foretaksinformasjon mellom myndigheter i ulike EU/EØS land. Målet er at næringsdrivende skal unngå dobbelrapportering.