Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Altinn

Sist oppdatert: 18. juni 2019 .

Altinn – en drivkraft i den digitale forvandlingen av Norge

Mange kjenner Altinn først og fremst som nettportalen Altinn.no hvor de sjekker eller sender inn skattemeldingen, registrerer foretak eller finner informasjon om å starte og drive bedrift. Men Altinn er mye mer enn en portal. Det er også en teknisk plattform i et «økosystem» for å bygge og drifte digitale løsninger. Altinn er dessuten en forvaltningsorganisasjon og – sist men ikke minst – et samarbeid mellom mer enn 50 offentlige etater og virksomheter.

Samarbeidet skal bidra til å samordne virksomhetenes digitaliseringsbehov slik at hver enkelt etat eller kommune slipper å bygge parallelle tekniske løsninger. Altinn er spesielt utviklet med tanke på å samordne digitale tjenester på tvers av forvaltningen slik at brukerne opplever dialogen med det offentlige enklere og mer helhetlig.

Plattformen er under kontinuerlig utvikling for å imøtekomme nye krav til teknologi og brukeropplevelse. Altinn arbeider med innovasjon gjennom innovasjonsprogrammet Innovation@altinn, der både offentlig og privat sektor bidrar. Offentlig-privat samarbeid foregår dessuten gjennom «Digitaliseringssamarbeidet mellom offentlig og privat sektor (DSOP)».

Altinn-organisasjonen er organisert som en egen enhet ved Brønnøysundregistrene. Den bistår offentlig sektor med å utnytte Altinn-plattformen til forenkling og effektivisering. Organisasjonen har ansvar for drift, vedlikehold og videreutvikling av Altinn-plattformen. Vi forvalter også avtaler med tjenesteeiere og leverandører.