Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Altinn

Sist oppdatert: 19. desember 2018 .

Altinn er en sentral drivkraft i digitaliseringen av det offentlige Norge.

Altinn startet som en ALTernativ INNrapporteringskanal for økonomiske data. I dag er Altinn en plattform, en organisasjon og et samarbeid.

Altinn-plattformen er en digital infrastruktur som ivaretar privatpersoners og virksomheters digitale kommunikasjon med det offentlige. Tjenestene er tilgjengelige for brukerne i portalen altinn.no sammen med generell informasjon om å starte og drive bedrift.

Altinn-organisasjonen er organisert som en egen enhet ved Brønnøysundregistrene. Den bistår offentlig sektor med å utnytte Altinn-plattformen til forenkling og effektivisering. Organisasjonen har ansvar for drift, vedlikehold og videreutvikling av Altinn-plattformen. Vi forvalter også avtaler med tjenesteeiere og leverandører.

Altinn-samarbeidet består av alle virksomheter som er tjenesteeiere i Altinn, per i dag over 50 ulike organer i statlig og kommunal sektor. Samarbeidet skal bidra til å samordne virksomhetenes digitaliseringsbehov og realisere gevinstene av Altinn-investeringen. Dette reguleres formelt i avtalene mellom forvaltningsorganisasjonen og den enkelte tjenesteeieren.

Altinn er spesielt utviklet for å legge til rette for å samordne digitale tjenester på tvers av forvaltningen, slik at brukernes dialog med det offentlige kan skje enklere og raskere.