Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om Reservasjonsregisteret

Sist oppdatert: 9. april 2018.

Reservasjonsregisteret skal gjøre det enklere for privatpersoner å reservere seg mot adressert reklame i posten eller mot telefonsalg.

Reservasjonsregisteret ble opprettet i 2001. I registeret kan privatpersoner reservere seg mot at adressen deres blir brukt til direkte adressert reklame i posten eller til telefonsalg. En reservasjon blir registrert i et sentralt register. Alle som sender ut reklame rettet mot privatpersoner som kunder, har plikt til å oppdatere listene sine mot Reservasjonsregisteret minst hver måned.

En rekke selskaper og organisasjoner driver i dag med markedsføring direkte mot private kunder, blant annet ved bruk av adresselister. Mye av den adresserte reklamen er sendt ut på grunnlag av slike lister, og mange kan komme med på slike lister uten at de selv ønsker det. De som ber om det, kan bli slettet fra slike lister, men en må ta kontakt med hvert enkelt selskap for å få navn og adresse strøket.

Reservasjonsregisteret gjør det enklere

Reservasjonsregisteret gjør dette enklere ved at publikum istedenfor å henvende seg til hvert enkelt selskap, kan henvende seg til ett sted. Likevel vil mange fremdeles kunne få reklame for produkter fra forretningskontaktene sine.