Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om Regnskapsregisteret

Sist oppdatert: 4. september 2017 .

Regnskapsregisteret er den viktigste datakilden for alle som vil skaffe seg innsikt i den økonomiske tilstanden i norsk næringsliv.

Innsendingspliktige enheter skal hvert år sende inn årsregnskap, noter, årsberetning og revisjonsberetning til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er vedtatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ. Formålet med ordningen er å sikre økonomisk trygghet og effektivitet – mellom selskapene og myndighetene, mellom selskapene og publikum, og ikke minst, selskapene imellom.  Regnskapsinformasjonen har offentlig interesse, og gjennom registrering i Regnskapsregisteret blir denne informasjonen tilgjengelig i 10 år. Innsendte årsregnskap blir kunngjort etter registrering.

Innsendingsfrist

Frist for innsending av årsregnskapet er 31. juli. For enheter med avslutningsdato i perioden 01.01-30.06 er fristen 31. januar. Hvis et regnskap kommer inn for sent, skal enheten betale forsinkelsesgebyr.

Ansvar

Regnskapsloven slår fast kravene til innholdet i årsregnskapet, og det er den regnskapspliktiges ansvar at regelverket er fulgt. Regnskapsregisteret skal kontrollere at alle nødvendige dokumenter er vedlagt ut fra de opplysningene som foreligger, og at årsregnskapet er vedtatt av enhetens kompetente organ.

Hvem bruker opplysninger fra Regnskapsregisteret?

De mest aktive brukerne er trolig næringslivsjournalistene. Registeret er også et viktig hjelpemiddel for finansieringsinstitusjoner og andre som vil gjøre seg godt kjent med en mulig kontraktspartner. Regnskapsregisteret gir et viktig kjeldemateriale til næringspolitiske analyser for forskere og studenter.

Årsregnskap kan bestilles fra nettbutikken vår