Søk


Velg språkOm Regnskapsregisteret

Sist oppdatert: 29. juli 2021.

Regnskapsregisteret er den viktigste datakilden for alle som vil skaffe seg innsikt i den økonomiske tilstanden i norsk næringsliv.

Hovedoppgaven

Regnskapsregisteret registrerer årsregnskap fra regnskapspliktige virksomheter og kunngjør godkjenning av årsregnskap. 6 måneder etter frist kunngjør vi varsel om tvangsoppløsning hvis årsregnskap ikke er godkjent. Målet med ordningen er å sikre økonomisk trygghet og effektivitet. Regnskapsinformasjonen er offentlig tilgjengelig.

Hvilken informasjon registreres?

Alle innsendingspliktige virksomheter skal hvert år sende komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er fastsatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ. Regnskapsregisteret registrerer det innsendte materialet fra virksomheter.

Siste frist for innsending av årsregnskapet for å unngå forsinkelsesgebyr er 31. juli. Fra 1. august påløper forsinkelsesgebyr, som blir innkrevd av Statens innkrevingssentral. I 2021 er fristen utsatt med to måneder. For å unngå forsinkelsesgebyr er siste frist 30. september. Utsatt frist gjelder ikke for børsnoterte foretak eller foretak under tilsyn av Finanstilsynet

For årsregnskap med sluttdato før 30. juni er innsendingsfristen 31. januar, og forsinkelsesgebyr påløper fra 1. februar.

Hva brukes informasjonen til og hvem er brukerne?

Det er mange som bruker opplysninger fra årsregnskapet. Årsregnskapet er et viktig hjelpemiddel for finansieringsinstitusjoner og andre som vil gjøre seg godt kjent med en mulig kontraktspartner. Regnskapsregisteret gir et viktig kildemateriale til næringspolitiske analyser for forskere og studenter. Det kan ofte være den eneste måten en ekstern interessent tilegner seg informasjon om virksomheten. Dette understreker også viktigheten av å presentere ajourførte og riktige tall. Årsregnskapet blir for eksempel alltid etterspurt av banken ved låneopptak og vurdering av kredittrammer for virksomheter. Da er det viktig å legge frem tall som synliggjør virksomhetens reelle verdiskapning og underliggende verdier på en troverdig måte. Det samme gjelder i forhold til kunder og leverandører.

Historien bak etableringen

Regnskapsregisteret ble etablert 1. januar 1981. Formålet med registeret var å gi næringslivet og det offentlige en ny og bedre innsynsmulighet i årsregnskapet på en enklere måte enn tidligere.

Årsregnskap kan du bestille fra nettbutikken vår