Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om Regnskapsregisteret

Sist oppdatert: 23. juni 2020 .

Regnskapsregisteret er den viktigste datakilden for alle som vil skaffe seg innsikt i den økonomiske tilstanden i norsk næringsliv.

Innsendingspliktige virksomheter skal hvert år sende inn årsregnskap, noter, årsberetning kontantstrømoppstilling (de to sistnevnte er ikke pliktig for små foretak) og eventuell revisjonsberetning til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er fastsatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ. Formålet med ordningen er å sikre økonomisk trygghet og effektivitet – mellom selskapene og myndighetene, mellom selskapene og publikum, og ikke minst, selskapene imellom.  Regnskapsinformasjonen har offentlig interesse, og gjennom registrering i Regnskapsregisteret blir denne informasjonen tilgjengelig i 10 år. Innsendte årsregnskap blir kunngjort etter registrering.

Innsendingsfrist

Frist for innsending av årsregnskapet er 31. juli. I 2020 er fristen utsatt med to måneder. For å unngå forsinkelsesgebyr er siste frist 30. september. Utsatt frist gjelder ikke for børsnoterte foretak eller foretak under tilsyn av Finanstilsynet. For årsregnskap med sluttdato i perioden 01.01-30.06 er fristen 31. januar. Hvis et årsregnskap blir sendt etter fristen, skal virksomheten betale forsinkelsesgebyr.

Ansvar

Regnskapsloven slår fast kravene til innholdet i årsregnskapet, og det er den regnskapspliktige sitt ansvar at regelverket er fulgt. Regnskapsregisteret skal kontrollere at alle nødvendige dokumenter er vedlagt ut fra de opplysningene som foreligger, og at årsregnskapet er fastsatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ.

Hvem bruker opplysninger fra Regnskapsregisteret?

De mest aktive brukerne er trolig næringslivsjournalistene. Registeret er også et viktig hjelpemiddel for finansieringsinstitusjoner og andre som vil gjøre seg godt kjent med en mulig kontraktspartner. Regnskapsregisteret gir et viktig kildemateriale til næringspolitiske analyser for forskere og studenter.

Årsregnskap kan du bestille fra nettbutikken vår