Søk


Velg språkOm Registeret for utøvere av alternativ behandling

Sist oppdatert: 9. april 2018.

Registeret for utøvere av alternativ behandling inneholder opplysninger om registrerte utøvere og om utøverorganisasjoner.

Registeret for utøvere av alternativ behandling ble opprettet i 2004, og er viktig for alle som trenger opplysninger om registrerte utøvere og om godkjente utøverorganisasjoner.

Registerordningen skal være med på å ivareta pasientvernet or forbrukerrettighetene for den som oppsøker en registrert alternativ behandler. I tillegg skal ordningen medvirke til seriøsitet og ordnede forretningsforhold blant utøvere av alternativ behandling. Registreringen gjelder bare for alternativ behandling som er rettet mot mennesker. Behandling av dyr faller utenfor.

Frivillig registrering

Registerordningen er frivillig, og det finnes ingen krav om at utøvere må registrere seg for å drive alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom vil gjelde for alle, uavhengig av om utøveren er registrert eller ikke.

Bare utøvere som er medlemmer av en godkjent utøverorganisasjon kan bli registrert i registeret.

Registerordningen må ikke forveksles med autorisasjon av helsepersonell. Det er bare alternative behandlere som står oppførte i registeret som kan knytte benevnelsen «registrert» sammen med yrkestittelen sin. Benevnelsen er ikke en beskyttet tittel.

Godkjenning av utøverorganisasjoner

Helsedirektoratet er ansvarlig for godkjenning av utøverorganisasjoner som kan være med i registerordningen. Godkjenningen er knyttet til formelle, etiske og forretningsmessige forhold, og innebærer ingen faglig eller kvalitetsmessig vurdering av den enkelte utøver eller behandlingsform.

Det stilles en rekke krav til utøverorganisasjonen for at den skal bli godkjent. Utøverorganisasjonen må blant annet ha vedtekter som tilsier at utøveren at utøveren må forplikte seg til å drive forsvarlig virksomhet, gi nødvendig informasjon til pasientene og behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte. Utøverorganisasjonen må også ha en vedtektsfestet klagerett for pasienter i forbindelse med den yrkesfaglige opptredenen til medlemmene. Det er organisasjonen og ikke det offentlige som stiller faglige krav til utøverne. Utøverorganisasjonene kan ha forskjellige faglige krav innen samme behandlingsform.

Gebyr og avgift

Ved førstegangsregistrering må utøveren betale et registreringsgebyr, og deretter en årlig avgift for å opprettholde registreringen. Manglende betaling vil føre til sletting.