Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om Registeret for offentlig støtte

Sist oppdatert: 23. august 2017.

Registeret for offentlig støtte er et nasjonalt register for offentlige støttetildelinger som faller inn under EØS-avtalen.

Registeret ble opprettet 1. juli 2016 med bakgrunn i reglene om offentlig støtte i EØS-avtalen. Formålet med registeret er å skape mer åpenhet rundt offentlig støtte. Registeret skal gjøre det enklere for offentlige myndigheter som vurderer å gi offentlig støtte, å få informasjon om foretaket har fått annen offentlig støtte som må tas med i vurderingen. Videre vil informasjonen i registeret kunne danne grunnlaget for utforming av politikk på området, og gi norske myndigheter og EFTAs overvåkingsorgan (ESA) en mulighet til å få oversikt og kontrollere offentlig støtte som blir gitt i Norge. Den offentlige støtten må være publisert i registeret for å være lovlig.

Registreringsplikta gjelder bare offentlig støtte som faller inn under EØS-avtalen, det vil si enkelttildelinger på 500 000 euro eller mer. Registeret er likevel åpent for å melde tildelinger under dette beløpet hvis støttegiveren ønsker det.

Offentlige støttegivere, det vil si statlige institusjoner, fylker og kommuner, er ansvarlig for å melde inn opplysninger om tildelt støtte i registeret.

Brønnøysundregistrene skal sørge for at støttetildelinger kan registreres i et nasjonalt register og at oversikten over registrerte støttetildelinger til enhver tid er offentlig tilgjengelig.