Språk
S√łk
Meny

S√łk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om Partiregisteret

Sist oppdatert: 8. januar 2019 .

Partiregisteret er et register over politiske partier. Hovedformålet er å gi partier anledning til å skaffe seg enerett til et partinavn.

Partiregisteret ble opprettet i 2001, og er et register over politiske partier, i f√łrste rekke de landsomfattende politiske partiene. Partiregisteret er i tillegg √•pent for alle partier som fyller vilk√•rene for registrering.

Registreringen i Partiregisteret gir grunnlag for hvem som kan representere partiet overfor valgmyndighetene. At et parti er registrert i Partiregisteret har også betydning for hvilke regler som gjelder i forbindelse med partiets listeforslag og for godkjenning av valgsedler.

For å registrere et parti i Partiregisteret, må partiet også være registrert i Enhetsregisteret.

Hva blir kontrollert f√łr registrering?

Partiregisteret kontrollerer at det ikke blir registrert nye partinavn som kan forveksles med partinavn som tidligere er registrert i Partiregisteret, og at nye partinavn ikke blir forvekslet med ideologiske begreper andre parti historisk og tradisjonelt er blitt knyttet til. Nye partinavn skal heller ikke kunne forveksles med navn p√• samepolitiske enheter. Sp√łrsm√•l om samepolitiske enheter kan rettes til Sametinget.

N√•r et partinavn er registrert, sender Partiregisteret varsel til alle de andre partiene og til de samepolitiske enhetene som da har anledning til √• klage p√• registreringen hvis de meiner den ikke skulle v√¶rt gjort. I en eventuell klage skal p√•stand om forvekslingsfare v√¶re begrunnet. P√•stander om at registreringen st√łter mot ideologiske begrep som historisk er knyttet til andre parti, skal ogs√• v√¶re begrunnet.

Hva inneholder registeret av opplysninger?

Partiregisteret inneholder opplysninger om partiets navn, organisasjonsnummer, adresse og kontaktperson som er registrert i Enhetsregisteret. I tillegg skal Partiregisteret inneholde opplysninger om partiets ut√łvende organ, som etter valgloven skal representere partiet overfor valgmyndighetene. Ved forberedelsen av valg legger valgmyndighetene til grunn de opplysningene som er registrert i Partiregisteret per 31. mars i valg√•ret.