Søk


Velg språkOm Løsøreregisteret

Sist oppdatert: 21. september 2017.

Ved Løsøreregisteret gjennomfører vi rask og pålitelig registrering av pant og andre rettigheter.

Det gjør at privatpersoner og virksomheter i Norge lettere enn i de fleste andre land kan sikre seg lån til nye investeringer med sikring i eksisterende verdier.

Løsøreregisteret er et tinglysingsregister for rettigheter og pant i løsøre. En tinglysning medfører at rettigheten, eller pantet, blir registrert som heftelse på den personen eller det foretaket pantekravet retter seg mot. Tinglysningen gir rettsvern for kreditors krav mot debitor. Løsøreregisteret er mest kjent som opplysningskilde i forbindelse med panteheftelser på bruktbiler og andre kjøretøy.

Pant i bil

Hvis pantegjenstanden er en registrert motorvogn, er heftelsen knyttet til registreringsnummeret. De fleste kjenner kanskje Løsøreregisteret som opplysningskilde i forbindelse med panteheftelser på brukbiler og andre kjøretøy. Mange har unngått å få gjeld fra selgeren på kjøpet ved å kontakte Løsøreregisteret.

Andre pantegjenstander

I tillegg til motorvogner kan en tinglyse pant i anleggsmaskiner, varelager, redskaper og buskaper i landbruket m.m. Leasingavtaler for biler og factoringavtaler (pant i kundefordringer) er andre eksempler. Alminnelig namsmyndighet, skattekontorene, skatteoppkreverne, Statens innkrevingssentral og Nav innkrevingssentral tinglyser pant ved tvangsforretninger.

Offentlige opplysninger

Tinglysninger er offentlige, det vil si at hvem som helst kan få opplysninger om de heftelser og rettigheter som er registrert i Løsøreregisteret. Sammen med opplysninger fra Foretaksregisteret og Regnskapsregisteret kan en pantattest fra Løsøreregisteret gi et godt bilde av for eksempel en potensiell kunde eller samarbeidspartner.

Kredittopplysninger

Siden 01.03.2008 har utleggstrekk og forretninger om «intet til utlegg» blitt registrert i Løsøreregisteret. Det er opprettet en felles database for Statens innkrevingssentral og de forskjellige namsmyndighetene. Informasjonen i databasen blir sendt elektronisk fra namsmyndighetene til Løsøreregisteret og videre til kredittopplysningsbyråene. I motsetning til tinglyste heftelser i Løsøreregisteret, er det begrenset innsyn. Løsøreregisteret kan bare gi disse opplysningene til advokater, finansinstitusjoner, inkassobyrå, kredittopplysningsbyrå, offentlige myndigheter og saksøkte/skyldneren selv. Kredittopplysningsbyrå kan utlevere opplysningene videre til kundene sine.