Søk


Velg språkOm Konkursregisteret

Sist oppdatert: 17. september 2019.

Konkursregisteret inneholder opplysninger om konkursbo og tvangsavviklingsbo.

Konkursregisteret ble opprettet i 1993. Registeret inneholder sentrale opplysninger om hvert bo, blant annet hvem som er eller har vært daglig leder, styreleder og revisor i et konkursrammet foretak, og om styreleder, daglig leder eller innehaver har roller i andre foretak på tidspunktet for konkursåpning.

Konkursregisteret ble opprettet som et middel for å avdekke og kjempe mot økonomisk kriminalitet. Gjennom Konkursregisteret kan bostyrere, politi, domstoler og andre interesserte raskt skaffe seg viktig informasjon.

Konkursregisteret kan også gi opplysninger om noen har fått konkurskarantene. Tingretten kan gi en slik karantene hvis en person med skjellig grunn blir mistenkt for en straffbar handling i forbindelse med selve konkursen eller virksomheten som har ført til konkursen. Konkurskarantene kan også en person få som ved uforsvarlig forretningsførsel er funnet uskikket til å stifte, være daglig leider, styremedlem eller varamedlem i et nytt selskap.

De aller fleste opplysningene i Konkursregisteret er offentlig tilgjengelige i fem år fra konkursavslutningen. For å få opplysninger fra Konkursregisteret må du ha et organisasjons- eller fødselsnummer.

Alle konkursåpninger blir kunngjort på brreg.no. Etter konkursavslutning ligger kunngjøringene ute på nettet i ett år for personer og tre år for selskap.