Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om Kommunalt rapporteringsregister (KOR)

Sist oppdatert: 13. februar 2018 .

Kommunalt rapporteringsregister (KOR) gir oversikt over rapporteringspliktene som statlige organ har pålagt kommuner og fylkeskommuner.

KOR gir oversikt over rapporteringspliktene som statlige organ har pålagt kommuner og fylkeskommuner.

KOR er et verktøy for samordningsfunksjonene i KOSTRA-systemet og et virkemiddel for samordning og forenkling. Registeret skal være oppdatert og inneholde en fullstendig oversikt over og informasjon om kommunesektorens rapporteringsplikter.

Brønnøysundregistrene driver KOR på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og er ansvarlig for kvaliteten i KOR.