Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om Gjeldsordningsregisteret

Sist oppdatert: 9. april 2018.

Gjeldsordningsregisteret inneholder opplysninger om hvem som har fått innvilget gjeldsforhandlinger og gjeldsordninger.

Gjeldsordningsregisteret ble opprettet i 1991, og inneholder opplysninger om hvem som har fått innvilget gjeldsforhandlinger og gjeldsordninger, og har kopi av alle underskrevne gjeldsordningsavtaler. Gjeldsordningsregisteret inneholder også opplysninger om hvor i saksbehandlingsprosessen en sak ligger til enhver tid, hva namsmann eller namsrett som arbeider med saken og hvilke frister det blir arbeidet etter.

Ut fra gjeldsordningsloven skal personer med alvorlige gjeldsproblemer ha en sjanse til å få kontroll over økonomien sin. En sentral registrering av alle avtalene var en forutsetning for at gjeldsordningssystemet kunne settes i verk.

Effekten av loven og registeret er nok mye større enn tallet på registreringer skulle tilsi. Alt tyder på at kreditorene er mer innstilt på å komme fram til fleksible løsninger på egen hånd enn å gå inn i en formalisert, tinglyst avtale som fører til større utgifter.

Opplysningene du kan få fra Gjeldsordningsregisteret er begrenset, og du må kunne identifisere personen du spør etter med fødselsnummer. Kopi av gjeldsordningsavtale kan bare rekvireres av offentlige myndigheter og partene selv. Etter at en gjeldsordningsperiode er avsluttet, er de registrerte opplysningene bare tilgjengelige for namsmyndighetene.