Søk


Velg språkOm Gebyrsentralen

Sist oppdatert: 9. april 2018.

Gebyrsentralen registrerer og fakturerer vedlegg som grunnlag for regnskapsføring og innkreving av gebyr til staten.

Gebyrsentralen ble opprettet i 1983, og har en annen funksjon enn de andre registrene i Brønnøysund. Den viktigste oppgaven for Gebyrsentralen er å registrere og fakturere vedlegg som grunnlag for regnskapsføring og innkreving av gebyr til staten. Det dreier seg om gebyr for tvangssalg, utleggsforretninger og andre tvangsforretninger som blir utført av lensmenn og byfogder. Mengden av saker som er behandlet ved Gebyrsentralen, gir grunnlagsmateriale for statistikk over utviklingen av tvangssalg, utleggsforretninger med mer.

Gebyrsentralen registrerer også vedlegg for utbetaling av spesielle utgifter i forbindelse med tvangsforretninger, som for eksempel utgifter til kunngjøringer.